Previous slide
Next slide
Poszukujemy spawaczy na terenie województwa opolskiego

Weryfikowanie podwykonawców i inspekcje

Oferujemy usługę weryfikowania podwykonawców i inspekcji w zakresie procesów:

 • Spawania (np. próby materiałów spawalniczych, weryfikacja parametrów spawania, itp.)
 • Cięcia termicznego (np. parametry cięcia tlenowego, próby cięcia, itp.)
 • Obróbki cieplnej (np. po spawalniczego wygrzewania odprężającego, prostowania płomieniowego)

oraz innych…

Zakres usług:

 • Przegląd dostępnej dokumentacji
 • Tworzenie dokumentacji
 • Pośrednictwo w sprzedaży sprzętu i materiałów
 • Nadzór nad procesem
 • Weryfikacja procesu i dokumentacji
 • Wykonanie prób i badań nieniszczących i niszczących
 • Ocena procesu i jego raportowanie

WAŻNE !!!

Weryfikujemy prawidłowość funkcjonowania systemów jakości w zakładzie Twojego podwykonawcy.

Dzięki uprawnieniom IWE, oraz VT2/3, PT2/3, MT2/3, UT2/3, RT2/3 jesteśmy w pełni kompetentni do weryfikowania prawidłowości działania zakładów produkcyjnych

Na podstawie podanych przez Was kryteriów odbioru oceniamy jakość wykonania złączy, oraz w razie potrzeby potwierdzamy wyniki w formie protokołów i raportów.

Dlaczego my ?

Jesteśmy specjalistami z wiedzą i doświadczeniem, dzięki czemu wiemy jak przygotować i wykonać certyfikację

Posiadamy uprawnienia Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika IWE i Egzaminatora TUV, co pozwala na samodzielne przeprowadzenie prób i egzaminów

Dzięki certyfikatom inspektorów badań nieniszczących (VT, PT, MT, UT, RT) i współpracą z uznanymi laboratoriami badań niszczących wykonamy niezbędne badania

Firma WeldMas oferuje szeroki zakres usług związanych ze spawaniem oraz procesami pokrewnymi.

 • Egzaminowanie spawaczy, zgrzewaczy i operatorów spawalniczych

 • Badania nieniszczące i niszczące

 • Ekspertyzy i Opinie Biegłego Sądowego

 • Nadzór nad spawaniem i badaniami

 • Dobór oraz pośrednictwo w sprzedaży materiałów i urządzeń spawalniczych

 • Kwalifikowanie technologii spawania i zgrzewania WPQR oraz cięcia CPQR

 • Wdrażanie systemów jakości Certyfikacja zakładów produkcyjnych

 • Tworzenie i weryfikacja dokumentacji spawalniczej

 • Weryfikowanie podwykonawców i inspekcje

Nasze kwalifikacje

IWE – Międzynarodowy Inżynier Spawalnik (ISO 14731);

VT3 – Badania nieniszczące – wizualne (ISO 9712);

PT3 – Badania nieniszczące – penetracyjne (ISO 9712);

MT3 – Badania nieniszczące – magnetyczno-proszkowe (ISO 9712);

RT3 – Badania nieniszczące – radiograficzne (ISO 9712);

UT3 – Badania nieniszczące – ultradźwiękowe (ISO 9712);

IBUS-TD 07 – Badanie nieniszczące – ultradźwiękowe (małe grubości);

Egzaminator TUV – Zewnętrzny egzaminator Jednostki Certyfikującej;

Biegły Sądowy – Ekspertyzy, opinie, próby, badania;

Spawacze i operatorzy (ISO 9606, ISO 14732, ISO 17660, ISO 14555).

Jednostki certyfikujące

TUV SUD Polska
Zwiększamy wartość.
Inspirujemy zaufanie.

TUV Nord Polska
Tworzymy bezpieczny świat

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Spawalnictwa

TUV Rheinland
Poznawaj świat oczami ekspertów