Previous slide
Next slide
Poszukujemy spawaczy na terenie województwa opolskiego

Wdrażanie spawalniczych systemów jakości

Oferujemy usługę wdrożenia spawalniczych systemów jakości, certyfikujących zakłady przemysłowe w oparciu o szereg norm i przepisów:

 • EN 1090 – spawane konstrukcje budowlane ze stali i aluminium
 • ISO 3834 – system jakości w spawalnictwie
 • EN 15085 – spawanie pojazdów szynowych i ich części
 • AD 2000 – wytwarzanie urządzeń ciśnieniowych na rynek niemiecki
 • ASME – wytwarzanie urządzeń ciśnieniowych m.in. na rynek amerykański
 • DGRL 2014/68/EU – dyrektywa ciśnieniowa
 • UDT (naprawy i modernizacja urządzeń ciśnieniowych, lub transportu bliskiego itd.)
 • Offshore-owe – konstrukcje morskie

Zakres usługi, etapy postępowania:

 • Wizyty w zakładzie i przegląd procesów produkcyjnych, oraz dokumentacji
 • Weryfikacja istniejącego systemu i wprowadzenie odpowiednich korekt
 • Pomoc w przygotowaniu zakładu do wprowadzenia systemu
 • Sporządzenie instrukcji, wykazów, formularzy, schematów, procedur
 • Wykonanie prób i badań (badanie typu, WPQR, próby cięcia, prostowania, próby robocze itd.)
 • Uprawnienie personelu spawalniczego (spawaczy i operatorów)
 • Przeprowadzenie audytów wewnętrznych, weryfikujących skuteczność systemu
 • Kontakt z Jednostkami Certyfikującymi, wraz z negocjacją korzystnych warunków cenowych i terminowych
 • Udział w audycie nadzorczym jako strona “broniąca” producenta
 • Stały nadzór nad funkcjonowaniem systemu
 • Pilnowanie ciągłości uprawnień i informowanie o każdym kolejnym audycie nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem

WAŻNE !!!

Dzięki uprawnieniom TUV-u nie potrzebujemy dodatkowo angażować inspektorów Jednostki Certyfikującej. Niesie to za sobą możliwość zapewnienia bardzo korzystnych warunków cenowych i terminowych.

Nasi inspektorzy badań nieniszczących NDT, oraz zaprzyjaźnione laboratoria badań niszczących pozwalają w pełnym zakresie wykonać komplet badań.

Całość zorganizujemy w sposób kompleksowy, z jak najmniejszym obciążeniem Państwa kadry i zasobów.

Dlaczego my ?

Działamy kompleksowo, a więc cały proces egzaminowania wykonujemy i monitorujemy od A do Z

Jesteśmy specjalistami z wiedzą i doświadczeniem, dzięki czemu wiemy jak przygotować i wykonać certyfikację

Posiadamy uprawnienia Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika IWE i Egzaminatora TUV, co pozwala na samodzielne przeprowadzenie prób i egzaminów

Dzięki certyfikatom inspektorów badań nieniszczących (VT, PT, MT, UT, RT) i współpracą z uznanymi laboratoriami badań niszczących wykonamy niezbędne badania

Długoletnia współpraca z Jednostkami Certyfikującymi (UDT, TUV, IS, SGS) i dostawcami materiałów i urządzeń spawalniczych pozwala na zaproponowanie Państwu korzystnej cenowo i terminowo oferty przygotowania, szkolenia i egzaminowania

Firma WeldMas oferuje szeroki zakres usług związanych ze spawaniem oraz procesami pokrewnymi.

 • Egzaminowanie spawaczy, zgrzewaczy i operatorów spawalniczych

 • Wdrażanie systemów jakości Certyfikacja zakładów produkcyjnych

 • Kwalifikowanie technologii spawania i zgrzewania WPQR oraz cięcia CPQR

 • Dobór oraz pośrednictwo w sprzedaży materiałów i urządzeń spawalniczych

 • Nadzór nad spawaniem i badaniami

 • Ekspertyzy i Opinie Biegłego Sądowego

 • Badania nieniszczące i niszczące

 • Tworzenie i weryfikacja dokumentacji spawalniczej

 • Weryfikowanie podwykonawców i inspekcje

Nasze kwalifikacje

IWE – Międzynarodowy Inżynier Spawalnik (ISO 14731);

VT3 – Badania nieniszczące – wizualne (ISO 9712);

PT3 – Badania nieniszczące – penetracyjne (ISO 9712);

MT3 – Badania nieniszczące – magnetyczno-proszkowe (ISO 9712);

RT3 – Badania nieniszczące – radiograficzne (ISO 9712);

UT3 – Badania nieniszczące – ultradźwiękowe (ISO 9712);

IBUS-TD 07 – Badanie nieniszczące – ultradźwiękowe (małe grubości);

Egzaminator TUV – Zewnętrzny egzaminator Jednostki Certyfikującej;

Biegły Sądowy – Ekspertyzy, opinie, próby, badania;

Spawacze i operatorzy (ISO 9606, ISO 14732, ISO 17660, ISO 14555).

Jednostki certyfikujące

TUV SUD Polska
Zwiększamy wartość.
Inspirujemy zaufanie.

TUV Nord Polska
Tworzymy bezpieczny świat

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Spawalnictwa

TUV Rheinland
Poznawaj świat oczami ekspertów