Previous slide
Next slide
Poszukujemy spawaczy na terenie województwa opolskiego

Aktualności

Firma WeldMas oferuje szeroki zakres usług związanych ze spawaniem oraz procesami pokrewnymi.

  • Kwalifikowanie technologii spawania i zgrzewania WPQR oraz cięcia CPQR

  • Dobór oraz pośrednictwo w sprzedaży materiałów i urządzeń spawalniczych

  • Wdrażanie systemów jakości Certyfikacja zakładów produkcyjnych

  • Weryfikowanie podwykonawców i inspekcje

  • Ekspertyzy i Opinie Biegłego Sądowego

  • Egzaminowanie spawaczy, zgrzewaczy i operatorów spawalniczych

  • Nadzór nad spawaniem i badaniami

  • Tworzenie i weryfikacja dokumentacji spawalniczej

  • Badania nieniszczące i niszczące

Nasze kwalifikacje

IWE – Międzynarodowy Inżynier Spawalnik (ISO 14731);

VT3 – Badania nieniszczące – wizualne (ISO 9712);

PT3 – Badania nieniszczące – penetracyjne (ISO 9712);

MT3 – Badania nieniszczące – magnetyczno-proszkowe (ISO 9712);

RT3 – Badania nieniszczące – radiograficzne (ISO 9712);

UT3 – Badania nieniszczące – ultradźwiękowe (ISO 9712);

IBUS-TD 07 – Badanie nieniszczące – ultradźwiękowe (małe grubości);

Egzaminator TUV – Zewnętrzny egzaminator Jednostki Certyfikującej;

Biegły Sądowy – Ekspertyzy, opinie, próby, badania;

Spawacze i operatorzy (ISO 9606, ISO 14732, ISO 17660, ISO 14555).

Jednostki certyfikujące

TUV SUD Polska
Zwiększamy wartość.
Inspirujemy zaufanie.

TUV Nord Polska
Tworzymy bezpieczny świat

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Spawalnictwa

TUV Rheinland
Poznawaj świat oczami ekspertów