Aktualności

Firma WeldMas oferuje szeroki zakres usług związanych ze spawaniem oraz procesami pokrewnymi.

  • Wdrażanie systemów jakości Certyfikacja zakładów produkcyjnych

  • Weryfikowanie podwykonawców i inspekcje

  • Badania nieniszczące i niszczące

  • Egzaminowanie spawaczy, zgrzewaczy i operatorów spawalniczych

  • Nadzór nad spawaniem i badaniami

  • Ekspertyzy i Opinie Biegłego Sądowego

  • Kwalifikowanie technologii spawania i zgrzewania WPQR oraz cięcia CPQR

  • Tworzenie i weryfikacja dokumentacji spawalniczej

  • Dobór oraz pośrednictwo w sprzedaży materiałów i urządzeń spawalniczych

Nasze kwalifikacje

IWE – Międzynarodowy Inżynier Spawalnik (ISO 14731);

VT3 – Badania nieniszczące – wizualne (ISO 9712);

PT3 – Badania nieniszczące – penetracyjne (ISO 9712);

MT3 – Badania nieniszczące – magnetyczno-proszkowe (ISO 9712);

RT3 – Badania nieniszczące – radiograficzne (ISO 9712);

UT3 – Badania nieniszczące – ultradźwiękowe (ISO 9712);

IBUS-TD 07 – Badanie nieniszczące – ultradźwiękowe (małe grubości);

Egzaminator TUV – Zewnętrzny egzaminator Jednostki Certyfikującej;

Biegły Sądowy – Ekspertyzy, opinie, próby, badania;

Spawacze i operatorzy (ISO 9606, ISO 14732, ISO 17660, ISO 14555).

Jednostki certyfikujące

TUV SUD Polska
Zwiększamy wartość.
Inspirujemy zaufanie.

TUV Nord Polska
Tworzymy bezpieczny świat

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Spawalnictwa

TUV Rheinland
Poznawaj świat oczami ekspertów