Previous slide
Next slide
Poszukujemy spawaczy na terenie województwa opolskiego

Tworzenie i weryfikowanie dokumentacji spawalniczej

Oferujemy usługę opracowywania i weryfikacji dokumentacji spawalniczej w oparciu o:

 • Normy i przepisy
 • Kryteria odbioru
 • Wymagania klienta
 • Dostępną dokumentację

Zakres usług:

 • Przegląd dostępnej dokumentacji
 • Tworzenie dokumentacji spawalniczej
 • Zatwierdzanie dokumentacji
 • Korygowanie dokumentacji
 • Weryfikacja dokumentacji
 • Negowanie dokumentacji

Dokumentacja spawalnicza to między innymi:

 • Plany spawania
 • Instrukcje Technologiczne Spawania WPS/pWPS
 • Dzienniki Spawania i Badań
 • Plany Kontroli i Badań
 • Mapy spoin
 • Wykazy materiałów
 • Instrukcje robocze
 • Wykazy personelu spawalniczego i badawczego
 • Deklaracje właściwości użytkowych

oraz inne…

WAŻNE !!!

Opracowujemy dokumentację spawalniczą do wszelkiego rodzaju projektów konstrukcyjnych.

Dzięki uprawnieniom IWE jesteśmy w pełni kompetentni do tworzenia, zatwierdzania, weryfikowania, korygowania i negowania dokumentów spawalniczych.

Na podstawie dokumentacji klienta opracowujemy komplet dokumentów, zgodnie z kryteriami i wymaganiami projektu.

Całość zorganizujemy w sposób kompleksowy, z jak najmniejszym obciążeniem Państwa kadry i zasobów.

Dlaczego my ?

Działamy kompleksowo, a więc cały proces egzaminowania wykonujemy i monitorujemy od A do Z

Jesteśmy specjalistami z wiedzą i doświadczeniem, dzięki czemu wiemy jak przygotować i wykonać certyfikację

Posiadamy uprawnienia Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika IWE i Egzaminatora TUV, co pozwala na samodzielne przeprowadzenie prób i egzaminów

Firma WeldMas oferuje szeroki zakres usług związanych ze spawaniem oraz procesami pokrewnymi.

 • Tworzenie i weryfikacja dokumentacji spawalniczej

 • Egzaminowanie spawaczy, zgrzewaczy i operatorów spawalniczych

 • Nadzór nad spawaniem i badaniami

 • Kwalifikowanie technologii spawania i zgrzewania WPQR oraz cięcia CPQR

 • Wdrażanie systemów jakości Certyfikacja zakładów produkcyjnych

 • Weryfikowanie podwykonawców i inspekcje

 • Dobór oraz pośrednictwo w sprzedaży materiałów i urządzeń spawalniczych

 • Ekspertyzy i Opinie Biegłego Sądowego

 • Badania nieniszczące i niszczące

Nasze kwalifikacje

IWE – Międzynarodowy Inżynier Spawalnik (ISO 14731);

VT3 – Badania nieniszczące – wizualne (ISO 9712);

PT3 – Badania nieniszczące – penetracyjne (ISO 9712);

MT3 – Badania nieniszczące – magnetyczno-proszkowe (ISO 9712);

RT3 – Badania nieniszczące – radiograficzne (ISO 9712);

UT3 – Badania nieniszczące – ultradźwiękowe (ISO 9712);

IBUS-TD 07 – Badanie nieniszczące – ultradźwiękowe (małe grubości);

Egzaminator TUV – Zewnętrzny egzaminator Jednostki Certyfikującej;

Biegły Sądowy – Ekspertyzy, opinie, próby, badania;

Spawacze i operatorzy (ISO 9606, ISO 14732, ISO 17660, ISO 14555).

Jednostki certyfikujące

TUV SUD Polska
Zwiększamy wartość.
Inspirujemy zaufanie.

TUV Nord Polska
Tworzymy bezpieczny świat

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Spawalnictwa

TUV Rheinland
Poznawaj świat oczami ekspertów