Previous slide
Next slide
Poszukujemy spawaczy na terenie województwa opolskiego

Egzaminowanie spawaczy, napawaczy, zgrzewaczy i operatorów spawalniczych

Oferujemy usługę kwalifikowania / egzaminowania personelu spawalniczego: spawaczy, napawaczy, zgrzewaczy i operatorów spawalniczych w oparciu o szereg norm i przepisów:

 • ISO 9606 (wszystkie części normy) – uprawnienia spawaczy
 • ISO 14732 – uprawnienia operatorów spawalniczych
 • AD 2000 – dodatkowe uprawnienia personelu dla urządzeń ciśnieniowych na rynek niemiecki
 • ASME – uprawnienia dla urządzeń ciśnieniowych m.in. na rynek amerykański
 • DGRL 2014/68/EU – dodatkowe uprawnienia personelu według dyrektywy ciśnieniowej
 • ISO 14555 – uprawnienia zgrzewaczy łukowych kołków
 • ISO 17660 – uprawnienia spawaczy prętów i stali
  zbrojeniowej

oraz inne…

Zakres usługi, etapy postępowania:

 • Pomoc w przygotowaniu zakładu i personelu do egzaminu
 • Szkolenia spawaczy, napawaczy, zgrzewaczy i operatorów spawalniczych
 • Sporządzenie wymaganej dokumentacji
 • Nadzór nad wykonaniem złączy egzaminacyjnych i ich ocena
 • Wykonanie lub nadzór nad wykonaniem badań (komplet badań nieniszczących i niszczących)
 • Organizowanie atestowanych materiałów podstawowych i spawalniczych
 • Kontakt z Jednostkami Certyfikującymi, wraz z negocjacją korzystnych warunków cenowych i terminowych
 • Udział w procesie egzaminowania
 • Stały nadzór nad ważnością uprawnień i informowanie o zbliżających się terminach ich utraty

WAŻNE !!!

Dzięki uprawnieniom TUV-u nie potrzebujemy dodatkowo angażować inspektorów Jednostki Certyfikującej. Niesie to za sobą możliwość zapewnienia bardzo korzystnych warunków cenowych i terminowych.

Nasi inspektorzy badań nieniszczących NDT, oraz zaprzyjaźnione laboratoria badań niszczących pozwalają w pełnym zakresie wykonać komplet badań.

Całość zorganizujemy w sposób kompleksowy, z jak najmniejszym obciążeniem Państwa kadry i zasobów.

Dlaczego my ?

Działamy kompleksowo, a więc cały proces egzaminowania wykonujemy i monitorujemy od A do Z

Jesteśmy specjalistami z wiedzą i doświadczeniem, dzięki czemu wiemy jak przygotować i wykonać certyfikację

Posiadamy uprawnienia Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika IWE i Egzaminatora TUV, co pozwala na samodzielne przeprowadzenie prób i egzaminów

Dzięki certyfikatom inspektorów badań nieniszczących (VT, PT, MT, UT, RT) i współpracą z uznanymi laboratoriami badań niszczących wykonamy niezbędne badania

Długoletnia współpraca z Jednostkami Certyfikującymi (UDT, TUV, IS, SGS) i dostawcami materiałów i urządzeń spawalniczych pozwala na zaproponowanie Państwu korzystnej cenowo i terminowo oferty przygotowania, szkolenia i egzaminowania

Firma WeldMas oferuje szeroki zakres usług związanych ze spawaniem oraz procesami pokrewnymi.

 • Wdrażanie systemów jakości Certyfikacja zakładów produkcyjnych

 • Badania nieniszczące i niszczące

 • Nadzór nad spawaniem i badaniami

 • Egzaminowanie spawaczy, zgrzewaczy i operatorów spawalniczych

 • Kwalifikowanie technologii spawania i zgrzewania WPQR oraz cięcia CPQR

 • Ekspertyzy i Opinie Biegłego Sądowego

 • Weryfikowanie podwykonawców i inspekcje

 • Tworzenie i weryfikacja dokumentacji spawalniczej

 • Dobór oraz pośrednictwo w sprzedaży materiałów i urządzeń spawalniczych

Nasze kwalifikacje

IWE – Międzynarodowy Inżynier Spawalnik (ISO 14731);

VT3 – Badania nieniszczące – wizualne (ISO 9712);

PT3 – Badania nieniszczące – penetracyjne (ISO 9712);

MT3 – Badania nieniszczące – magnetyczno-proszkowe (ISO 9712);

RT3 – Badania nieniszczące – radiograficzne (ISO 9712);

UT3 – Badania nieniszczące – ultradźwiękowe (ISO 9712);

IBUS-TD 07 – Badanie nieniszczące – ultradźwiękowe (małe grubości);

Egzaminator TUV – Zewnętrzny egzaminator Jednostki Certyfikującej;

Biegły Sądowy – Ekspertyzy, opinie, próby, badania;

Spawacze i operatorzy (ISO 9606, ISO 14732, ISO 17660, ISO 14555).

Jednostki certyfikujące

TUV SUD Polska
Zwiększamy wartość.
Inspirujemy zaufanie.

TUV Nord Polska
Tworzymy bezpieczny świat

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Spawalnictwa

TUV Rheinland
Poznawaj świat oczami ekspertów