Previous slide
Next slide
Poszukujemy spawaczy na terenie województwa opolskiego

BADANIA NIENISZCZĄCE I NISZCZĄCE

 • VT (Badania wizualne, również endoskopowe)
 • PT (Badania penetracyjne, również metodą fluorescencyjną)
 • MT (Badania magnetyczno-proszkowe, również metodą fluorescencyjną)
 • RT (Badania radiograficzne, również mobilne np. na terenie budowy)
 • UT (Badania ultradźwiękowe)
 • IBUS-TD (Badania ultradźwiękowe cienkich materiałów t=2mm w górę)
 • Próby gięcia
 • Próby rozciągania
 • Próby rozciągania stopiwa (również w podwyższonych temperaturach)
 • Próby udarnościowe (również zgodne z przepisami ASME)
 • Próby SEP, próby “Z”
 • Próby ściskania
 • Próby ścinania
 • Próby zrywania lin
 • Próby twardości (również mobilne np. na terenie budowy)
 • Pomiary zawartości ferrytu delta
 • Badania odporności na korozję międzykrystaliczną
 • Zgłady makroskopowe i mikroskopowe
 • Badania składu chemicznego (np. w celu identyfikacji materiału)

Zakres usług:

 • Badania złączy spawanych, zgrzewanych, lutowanych, klejonych
 • Badania materiałów podstawowych (np. na rozwarstwienia)
 • Badania materiałów spawalniczych (np. próby stopiwa)
 • Badania wycinków, odpadów itp. do celów ekspertyz
 • Badania próbek cięcia termicznego


oraz wiele innych…

WAŻNE!!! Dzięki grupie zatrudnionych inspektorów badań nieniszczących NDT, oraz stałej współpracy kilkoma w pełni wyposażonymi i certyfikowanymi laboratoriami badań niszczących kompleksowo wykonujemy usługi badań złączy spawanych i materiałów podstawowych, jak również materiałów spawalniczych zgodnie z normami europejskimi i amerykańskimi (ASME).

Jesteśmy w stanie uzyskać korzystniejsze warunki i oferty niż występujące standardowo w laboratoriach.

Dzięki uprawnieniom TUV nie mamy potrzeby dodatkowego angażowania Jednostki Certyfikującej. Niesie to za sobą możliwość zapewnienia bardzo korzystnych warunków cenowych i terminowych.

Całość zorganizujemy w sposób kompleksowy, z jak najmniejszym obciążeniem Państwa kadry i zasobów

Badania nieniszczące i niszczące

Dlaczego my ?

Działamy kompleksowo, a więc wytniemy próbki, przygotujemy je do badań i zbadamy

Jesteśmy specjalistami z wiedzą i doświadczeniem, dzięki czemu wiemy jak wykonać badania zgodnie z różnymi kryteriami

Posiadamy uprawnienia Egzaminatora TUV, co pozwala na samodzielne przeprowadzenie prób i badań

Długoletnia współpraca z Jednostkami Certyfikującymi (UDT, TUV, IS, SGS) pozwala na zaproponowanie Państwu korzystnej cenowo i terminowo oferty przeprowadzenia badań. To my w razie potrzeby umówimy termin badań z inspektorem

Firma WeldMas oferuje szeroki zakres usług związanych ze spawaniem oraz procesami pokrewnymi.

 • Kwalifikowanie technologii spawania i zgrzewania WPQR oraz cięcia CPQR

 • Weryfikowanie podwykonawców i inspekcje

 • Wdrażanie systemów jakości Certyfikacja zakładów produkcyjnych

 • Egzaminowanie spawaczy, zgrzewaczy i operatorów spawalniczych

 • Ekspertyzy i Opinie Biegłego Sądowego

 • Dobór oraz pośrednictwo w sprzedaży materiałów i urządzeń spawalniczych

 • Badania nieniszczące i niszczące

 • Tworzenie i weryfikacja dokumentacji spawalniczej

 • Nadzór nad spawaniem i badaniami

Nasze kwalifikacje

IWE – Międzynarodowy Inżynier Spawalnik (ISO 14731);

VT3 – Badania nieniszczące – wizualne (ISO 9712);

PT3 – Badania nieniszczące – penetracyjne (ISO 9712);

MT3 – Badania nieniszczące – magnetyczno-proszkowe (ISO 9712);

RT3 – Badania nieniszczące – radiograficzne (ISO 9712);

UT3 – Badania nieniszczące – ultradźwiękowe (ISO 9712);

IBUS-TD 07 – Badanie nieniszczące – ultradźwiękowe (małe grubości);

Egzaminator TUV – Zewnętrzny egzaminator Jednostki Certyfikującej;

Biegły Sądowy – Ekspertyzy, opinie, próby, badania;

Spawacze i operatorzy (ISO 9606, ISO 14732, ISO 17660, ISO 14555).

Jednostki certyfikujące

TUV SUD Polska
Zwiększamy wartość.
Inspirujemy zaufanie.

TUV Nord Polska
Tworzymy bezpieczny świat

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Spawalnictwa

TUV Rheinland
Poznawaj świat oczami ekspertów