Previous slide
Next slide
Poszukujemy spawaczy na terenie województwa opolskiego

Nadzór nad spawaniem i badaniami

Oferujemy usługę nadzoru nad procesami spawalniczymi takimi jak:

 • Spawanie łukowe, gazowe, laserowe i inne
 • Zgrzewanie, przypawanie kołków
 • Cięcie termiczne
 • Prostowanie płomieniowe
 • Obróbka cieplna
 • Próby technologiczne
 • Szkolenia spawaczy


oraz inne…

Zakres usługi:

 • Przegląd dostępnej dokumentacji
 • Weryfikacja procesu pod względem zgodności z dokumentacją i normami
 • Ocena prawidłowości wykonania złączy spawanych
 • Uzupełnianie dokumentacji
 • Tworzenie protokołów i raportów
 • Reagowanie w przypadku problemów technologicznych
 • Ocena i wprowadzanie działań korygujących

Rodzaje nadzorów:

 • Stały
 • Cykliczny
 • Tymczasowy
 • Na terenie zakładów produkcyjnych
 • Na terenie budowy

WAŻNE !!!

Prowadzimy stały, tymczasowy, lub cykliczny nadzór nad procesami spawalniczymi na produkcji tak w zakładach produkcyjnych jak i na terenie budowy.

Dzięki uprawnieniom IWE, oraz VT2/3, PT2/3, MT2/3, UT2/3, RT2/3 jesteśmy w pełni kompetentni do weryfikowania prawidłowości wykonywania złączy spawanych, jak również kompletności i jakości przynależnej dokumentacji.

Na podstawie kryteriów odbioru oceniamy jakość wykonania złączy, oraz w razie potrzeby potwierdzamy wyniki w formie protokołów i raportów.

W przypadku problemów natychmiast reagujemy i pomagamy wprowadzić działania korygujące, mające na celu usunięcie przyczyn powstałych nieprawidłowości.

Dlaczego my ?

Jesteśmy specjalistami z wiedzą i doświadczeniem, dzięki czemu wiemy jak przygotować i wykonać certyfikację

Posiadamy uprawnienia Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika IWE i Egzaminatora TUV, co pozwala na samodzielne przeprowadzenie prób i egzaminów

Dzięki certyfikatom inspektorów badań nieniszczących (VT, PT, MT, UT, RT) i współpracą z uznanymi laboratoriami badań niszczących wykonamy niezbędne badania

Firma WeldMas oferuje szeroki zakres usług związanych ze spawaniem oraz procesami pokrewnymi.

 • Dobór oraz pośrednictwo w sprzedaży materiałów i urządzeń spawalniczych

 • Tworzenie i weryfikacja dokumentacji spawalniczej

 • Ekspertyzy i Opinie Biegłego Sądowego

 • Nadzór nad spawaniem i badaniami

 • Kwalifikowanie technologii spawania i zgrzewania WPQR oraz cięcia CPQR

 • Badania nieniszczące i niszczące

 • Egzaminowanie spawaczy, zgrzewaczy i operatorów spawalniczych

 • Wdrażanie systemów jakości Certyfikacja zakładów produkcyjnych

 • Weryfikowanie podwykonawców i inspekcje

Nasze kwalifikacje

IWE – Międzynarodowy Inżynier Spawalnik (ISO 14731);

VT3 – Badania nieniszczące – wizualne (ISO 9712);

PT3 – Badania nieniszczące – penetracyjne (ISO 9712);

MT3 – Badania nieniszczące – magnetyczno-proszkowe (ISO 9712);

RT3 – Badania nieniszczące – radiograficzne (ISO 9712);

UT3 – Badania nieniszczące – ultradźwiękowe (ISO 9712);

IBUS-TD 07 – Badanie nieniszczące – ultradźwiękowe (małe grubości);

Egzaminator TUV – Zewnętrzny egzaminator Jednostki Certyfikującej;

Biegły Sądowy – Ekspertyzy, opinie, próby, badania;

Spawacze i operatorzy (ISO 9606, ISO 14732, ISO 17660, ISO 14555).

Jednostki certyfikujące

TUV SUD Polska
Zwiększamy wartość.
Inspirujemy zaufanie.

TUV Nord Polska
Tworzymy bezpieczny świat

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Spawalnictwa

TUV Rheinland
Poznawaj świat oczami ekspertów