Previous slide
Next slide
Poszukujemy spawaczy na terenie województwa opolskiego

Kwalifikowanie technologii spawania, napawania i zgrzewania “WPQR” oraz cięcia

Oferujemy usługę kwalifikowania technologii spawania, napawania i zgrzewania WPQR oraz cięcia CPQR w oparciu o szereg norm i przepisów:

 • ISO 15607-15614 (15610, 15611, 15612, 15613, 15614) – spawanie i napawanie łukowe
 • AD 2000 – dodatkowe uprawnienia dla urządzeń ciśnieniowych na rynek niemiecki
 • ASME – uprawnienia dla urządzeń ciśnieniowych m.in. na rynek amerykański
 • DGRL 2014/68/EU – uprawnienia dla urządzeń objętych dyrektywą ciśnieniową
 • ISO 14555 – zgrzewanie łukowe kołków
 • ISO 17660 – spawanie prętów zbrojeniowych
 • EN 13445 – zbiorniki ciśnieniowe
 • EN 1090 – cięcie termiczne


oraz inne…

Zakres usługi, etapy postępowania:

 • Pomoc w przygotowaniu zakładu do kwalifikowania technologii
 • Zebranie wymaganych informacji i dokumentów
 • Sporządzenie dokumentacji (pWPS, pCPS, WPS, CPS, Rejestr parametrów itd.)
 • Wykonanie lub nadzór nad wykonaniem płyt próbnych i badań (komplet badań nieniszczących i niszczących)
 • Uprawnienie personelu spawalniczego (spawaczy i operatorów) – jeśli wymagane
 • Organizowanie atestowanych materiałów podstawowych i spawalniczych
 • Kontakt z Jednostkami Certyfikującymi, wraz z negocjacją korzystnych warunków cenowych i terminowych
 • Udział w procesie kwalifikowania
 • Stały nadzór nad ważnością uprawnień

WAŻNE !!!

Dzięki uprawnieniom TUV-u nie potrzebujemy dodatkowo angażować inspektorów Jednostki Certyfikującej. Niesie to za sobą możliwość zapewnienia bardzo korzystnych warunków cenowych i terminowych.

Nasi inspektorzy badań nieniszczących NDT, oraz zaprzyjaźnione laboratoria badań niszczących pozwalają w pełnym zakresie wykonać komplet badań.

Całość zorganizujemy w sposób kompleksowy, z jak najmniejszym obciążeniem Państwa kadry i zasobów.

Dlaczego my ?

Działamy kompleksowo, a więc cały proces egzaminowania wykonujemy i monitorujemy od A do Z

Jesteśmy specjalistami z wiedzą i doświadczeniem, dzięki czemu wiemy jak przygotować i wykonać certyfikację

Posiadamy uprawnienia Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika IWE i Egzaminatora TUV, co pozwala na samodzielne przeprowadzenie prób i egzaminów

Dzięki certyfikatom inspektorów badań nieniszczących (VT, PT, MT, UT, RT) i współpracą z uznanymi laboratoriami badań niszczących wykonamy niezbędne badania

Długoletnia współpraca z Jednostkami Certyfikującymi (UDT, TUV, IS, SGS) i dostawcami materiałów i urządzeń spawalniczych pozwala na zaproponowanie Państwu korzystnej cenowo i terminowo oferty przygotowania, szkolenia i egzaminowania

Firma WeldMas oferuje szeroki zakres usług związanych ze spawaniem oraz procesami pokrewnymi.

 • Weryfikowanie podwykonawców i inspekcje

 • Ekspertyzy i Opinie Biegłego Sądowego

 • Nadzór nad spawaniem i badaniami

 • Dobór oraz pośrednictwo w sprzedaży materiałów i urządzeń spawalniczych

 • Egzaminowanie spawaczy, zgrzewaczy i operatorów spawalniczych

 • Tworzenie i weryfikacja dokumentacji spawalniczej

 • Kwalifikowanie technologii spawania i zgrzewania WPQR oraz cięcia CPQR

 • Badania nieniszczące i niszczące

 • Wdrażanie systemów jakości Certyfikacja zakładów produkcyjnych

Nasze kwalifikacje

IWE – Międzynarodowy Inżynier Spawalnik (ISO 14731);

VT3 – Badania nieniszczące – wizualne (ISO 9712);

PT3 – Badania nieniszczące – penetracyjne (ISO 9712);

MT3 – Badania nieniszczące – magnetyczno-proszkowe (ISO 9712);

RT3 – Badania nieniszczące – radiograficzne (ISO 9712);

UT3 – Badania nieniszczące – ultradźwiękowe (ISO 9712);

IBUS-TD 07 – Badanie nieniszczące – ultradźwiękowe (małe grubości);

Egzaminator TUV – Zewnętrzny egzaminator Jednostki Certyfikującej;

Biegły Sądowy – Ekspertyzy, opinie, próby, badania;

Spawacze i operatorzy (ISO 9606, ISO 14732, ISO 17660, ISO 14555).

Jednostki certyfikujące

TUV SUD Polska
Zwiększamy wartość.
Inspirujemy zaufanie.

TUV Nord Polska
Tworzymy bezpieczny świat

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Spawalnictwa

TUV Rheinland
Poznawaj świat oczami ekspertów